ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)

 • การอ่านประกาศโฆษณารับสมัครงานภาษาอังกฤษ
 • การเขียน Resume ที่มีประสิทธิภาพ โดนใจนายจ้าง
 • การเขียนจดหมายสมัครงานที่ดึงดูดใจ
 • ทักษะการตอบคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ พิชิตตำแหน่งงานในฝัน
 • เจาะลึกเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC ในทุกหัวข้อ

ฟรี

สินค้าหมดแล้ว

เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ Adding to wishlist Added to wishlist
SKUCr-GEN331 ประเภท, ป้าย,

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเตรียมตัวสมัครงาน โดยครอบคลุมการ หางาน การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ทักษะการสื่อสารในสถานประกอบการ และทักษะที่จำเป็นในการเตรียมตัวสอบโทอิค (TOEIC)

สมรรถนะ

  1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการประกอบอาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน
   อาทิ เช่น การสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน 
  2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในการทำงาน
  3. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นสำหรับการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้วยแบบทดสอบ (TOEIC)

แนะนำ

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์วิชา “ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *