ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (Japanese for Communication)

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (Japanese for Communication)

  • เน้นทักษะการฟัง – การพูดเพื่อใช้ติดต่อสานสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่น
  • ฝึกทักษะการฟังและการออกเสียงจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
  • เรียนรู้คำศัพท์จากภาพ ไม่เน้นการท่องจำ
  • ฝึกประโญคสั้น ๆ ง่าย ๆ แต่ใช้สื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม

ฟรี

สินค้าหมดแล้ว

เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ Adding to wishlist Added to wishlist
SKUCr-GEN322 ประเภท, ป้าย,

คำอธิบายรายวิชา

ฟังบทสนทนาสั้นๆแล้วจับใจความ  พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ  ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว  สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ  ใช้ภาษาและโครงสร้างไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา  น้ำเสียง  กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  โดยเน้นกระบวนการทางภาษา การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ

สมรรถนะ

    1.  สามารถฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้
    2. เข้าใจรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
    3. เข้าใจมรรยาททางสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

แนะนำ

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์วิชา “ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (Japanese for Communication)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *