การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

 • สร้างสรรค์กระบวนการคิดและแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
 • สร้างผู้ประกอบการสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีทางธุรกิจ
 • บริหารจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • สร้างการทำงานเป็นทีมและภาวะการเป็นผู้นำสำหรับผู้ประกอบการ
 • บุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสารให้ครองใจลูกค้าและทีมงาน
 • จริยธรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ

ฟรี

สินค้าหมดแล้ว

เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ Adding to wishlist Added to wishlist
SKUCr-GEN531 ประเภท, ป้าย,

จัดมุ่งหมายของรายวิชา

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
  2. เพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ
  3. เพื่อให้มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดผลการเรียนรู้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ การตลาดเพื่อผู้ประกอบการสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจการวางแผนทางการเงินเพื่อบริหารธุรกิจ ทักษะการสื่อสาร ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ประกอบการ จริยธรรมทางธุรกิจ ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานทางธุรกิจ

แนะนำ

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์วิชา “การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *